Does weed make you more creative?

Word je creatiever van wiet?

Er is veel discussie over de vraag of wiet je creatiever maakt of niet. In een poging deze complexe kwestie te ontrafelen, hebben we ons verdiept in verschillende artikelen, onderzoeken en meningen van experts. Tijdens ons onderzoek kwamen we de Huberman Lab Podcast #92 tegen, een erg inzichtelijke podcast van Dr. Andrew Humberman. We zijn een grote fan van Dr. Huberman, omdat we veel van zijn praktische gewoontes hebben geïmplementeerd in onze persoonlijke ontwikkelingsreis. Zijn inzichtelijke en open-minded benadering van cannabisonderzoek is een verademing. Dit artikel is gebaseerd op de inzichten van Dr. Huberman, waarvan we overtuigd zijn dat de informatie voor jou ook waardevol zal zijn.

Inleiding

Cannabis en dopamine

Gemengde resultaten in onderzoeken

Inspired by Mary Jane: Onderzoek naar creativiteit bij cannabisgebruikers

Conclusie

Persoonlijke ervaring

 

Inleiding

Wiet, de plant met een rijke geschiedenis van recreatief en medicinaal gebruik, is een onderwerp dat voortdurend discussie oplevert omtrent de invloed ervan op creativiteit. Veel liefhebbers beweren dat wiet helpt om creatief denken en expressie te bevorderen. We zullen ons verdiepen in de gecompliceerde relatie tussen cannabis, dopamineoverdracht en creativiteit, waarbij we recente onderzoeksresultaten bestuderen om de complexe relatie tussen neurotransmitters en psychologische factoren te ontrafelen die bijdragen aan de perceptie van cannabis als een creatief verbeteraar. We eindigen het artikel met het delen van onze persoonlijke ervaring en mening over de invloed van cannabis op creativiteit.

 

Cannabis en dopamine

Centraal in de discussie staat het idee dat cannabis de dopaminetransmissie zou kunnen stimuleren, met name in gedeelten in de hersenen die te maken hebben met denken en plannen. Dopamine, een neurotransmitter die wordt geassocieerd met plezier en beloning, speelt een cruciale rol bij het reguleren van cognitieve functies zoals:

  • Aandacht en focus: Dopamine helpt ons om aandacht en focus op taken te behouden. Het helpt om afleidingen te voorkomen en ons te concentreren op relevante informatie. Onlangs schreven we dit artikel over de invloed van cannabis op concentratie. Als het aankomt op het stimuleren van concentratie met THC, gaat het allemaal om het vinden van de 'sweet spot'. Gematigde doses THC kunnen de hersenen stimuleren om zich te concentreren zonder gebruikers te wazig/stoned worden.
  • Motivatie: Dopamine is de drijvende kracht achter onze motivatie om doelen na te streven en ons bezig te houden met belonende activiteiten. De dopamine signaleert onze hersenen wanneer we iets bereikt hebben, wat ons kan aanmoedigen om deze taken te herhalen.
  • Dopamine speelt ook een grote rol bij leren en geheugen. Het helpt bij ons vermogen om informatie op lange termijn op te slaan en stelt ons in staat om informatie beter te onthouden.
  • Creativiteit: Dopamine zou een rol spelen bij creatief denken en het oplossen van problemen. Het helpt ons nieuwe ideeën te genereren, verbanden te leggen tussen concepten en verschillende perspectieven te verkennen.
  • Dopamine heeft een direct effect op stemming en emotie. Het beïnvloedt onze emotionele toestand en draagt bij aan de gevoelens van plezier, beloning en tevredenheid.

Het idee dat het verhogen van het dopamineniveau in de hersenen de creativiteit kan stimuleren, heeft de nieuwsgierigheid naar de mogelijke cognitieve voordelen van het roken van wiet doen toenemen. Zoals met veel cannabis gerelateerde onderwerpen, zijn de resultaten van het huidige onderzoek gemengd. Gelukkig is er de laatste jaren meer onderzoek gedaan naar dit onderwerp.

 Cannabis en dopamine

Gemengde resultaten in onderzoeken

Onderzoeken naar de relatie tussen wiet en creativiteit hebben gemengde resultaten opgeleverd. Sommigen vinden dat wiet creativiteit kan stimuleren, terwijl anderen vinden dat wiet geen effect heeft of het zelfs belemmert.

Er zijn een paar redenen waarom de onderzoeken naar wiet en creativiteit zo inconsistent zijn. Ten eerste is wiet een complexe plant met meer dan 100 verschillende cannabinoïden, die elk verschillende effecten op de hersenen kunnen hebben. Dit maakt het moeilijk om de effecten van wiet op een gecontroleerde manier te bestuderen.

Ten tweede is creativiteit moeilijk te meten. Er bestaat geen eenduidige test voor creativiteit, en wat de ene persoon als creatief beschouwt, kan door een andere persoon niet als creatief worden beschouwd.

Ten derde kunnen individuele factoren ook een rol spelen in hoe wiet creativiteit beïnvloedt. Mensen die meer openstaan voor nieuwe ervaringen zullen bijvoorbeeld eerder aangeven dat wiet hun creativiteit stimuleert.

Er zijn echter een aantal interessante conclusies te trekken uit recent onderzoek over dit onderwerp.

 

Inspired by Mary Jane: Onderzoek naar creativiteit bij cannabisgebruikers

Een opmerkelijk onderzoek onder leiding van Emily LaFrance, getiteld "Inspired by Mary Jane? Mechanisms underlying enhanced creativity in cannabis users" (1) biedt waardevolle inzichten in dit onderwerp. In dit onderzoek keken de onderzoekers zowel naar mensen die geen cannabis gebruikten als naar mensen die wel cannabis gebruiken. Ze keken naar het niveau van creativiteit bij deze cannabisgebruikers wanneer ze niet onder invloed van cannabis waren en maten het vermogen om creatief te zijn in deze gemoedstoestand. Daarna onderzochten ze mensen in het laboratorium die wel cannabis gebruikten.

Verrassend genoeg toonde het onderzoek bewijs van verhoogde creativiteit bij cannabisgebruikers, met name op het gebied van divergent denken. De belangrijkste onthulling was echter dat deze verhoogde creativiteit niet werd toegeschreven aan een directe invloed op neurale circuits die geassocieerd worden met creativiteit. In plaats daarvan leek het erop dat cannabisgebruikers gewoon ruimdenkender waren, en deze openheid hielp hen creatiever te denken op zowel divergente als convergente manieren.

Het verband tussen cannabis en creativiteit, zoals dat uit dit onderzoek naar voren kwam, lijkt samen te hangen met verschillen in persoonlijkheid. Mensen die meer openstaan voor ervaringen zijn eerder geneigd cannabis te gebruiken en cannabisgebruik versterkt deze openheid. Deze synergie creëert een basis voor creatief denken, stimuleert een mindset van nieuwe ideeën en het doorbreken van mentale barrières.

 Onderzoek naar creativiteit bij cannabisgebruikers

Conclusie

In de discussie over de vraag of wiet je echt creatiever maakt, biedt dit onderzoek een interessant perspectief. Cannabis beïnvloedt de neurale paden in je hersenen niet direct, maar werkt in plaats daarvan als een creatieve katalysator door persoonlijkheidskenmerken te transformeren.

Hoewel sommige onderzoeken het verband tussen cannabis en creativiteit in twijfel trekken, melden veel individuele gebruikers dat het hun creatief denken heeft geholpen of ondersteund. We hebben ons allemaal wel eens euforisch gevoeld ervaren wanneer we high zijn, waarbij je zintuigen lijken te versmelten. Het is mogelijk dat deze door cannabis gecreëerde staat ons ontvankelijker maakt voor nieuwe ideeën en perspectieven.

 

Persoonlijke ervaring

Op basis van onze eigen ervaring zijn we ervan overtuigd dat cannabis een positief effect heeft op creativiteit. We kunnen niet ontkennen dat onze hersenen op een andere manier werken, gedachten lijken vrijer te stromen en zijn vaker out of the box. We hebben intern veel discussies gehad over het feit dat de onderwerpen waarover we praten anders zijn dan wanneer we nuchter zijn. Voor ons resulteert blowen zeker in een meer divergent denkproces.

Tijdens het bouwen van Open Your Mind hebben we veel van de creatieve onderwerpen besproken tijdens brainstormsessies bij het blowen. Vooral het productontwerp, wat in onze business het ideale scenario is: creatiever zijn door het roken van wiet, terwijl je producten ontwerpt voor moderne stoners. Producten die we persoonlijk mooi vinden, gebruiken en optimaliseren om onze rookervaring te verbeteren.

Als je meer wilt zien over Dr. Hubermans werk over cannabis en de relatie met creativiteit, raden we je aan te beginnen met de video hieronder en als het je interesse wekt, luister dan naar de volledige podcast (2).

 

Disclaimer en bronvermelding

Dit blogartikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg een gekwalificeerde zorgverlener voordat u beslissingen neemt over uw gezondheid.

  1. LaFrance, E. M., & Cuttler, C. (2017). Inspired by Mary Jane? Mechanisms underlying enhanced creativity in cannabis users. Consciousness and Cognition, 56, 68–76. https://doi.org/10.1016/j.concog.2017.10.009

  2. https://www.hubermanlab.com/episode/the-effects-of-cannabis-marijuana-on-the-brain-and-body
Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Does Cannabis (Marijuana) Use Increase Creativity? | Dr. Andrew Huberman